MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

Seminár praktických diabetológov Slovenska sa stal tradičnou súčasťou odborných podujatí Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Sekcia praktických diabetológov SDS pripravuje už 7. seminár, ktorý sa uskutoční 13. a 14. októbra 2023 v hoteli Grand Jasná, v Demänovskej doline. Dovoľujem si Vás srdečne pozvať na toto príjemné odborné stretnutie. Program bude určite zaujímavý. Okrem odborných prednášok podporených sponzormi, v bloku nezávislých prednášok sa dozvieme o tom, ako začať a čo je potrebné pre zriadenie neštátnej diabetologickej ambulancie, ako porozumieť medicínskej štatistike, skúsenostiach s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou EDUprofiPHARM.

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa stretnutie s Vami

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš

Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Čo priniesla zmena indikačných obmedzení antidiabetík
 • Možnosti skríningu diabetických komplikácií
 • Skúsenosti a perspektívy monitoringu glykémií

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia

  Predsedajúci odbornej sekcie:
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
 • 16:00 – 16:10
  Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
 • 16:10 – 16:50
  Ovplyvňujú parametre senzoru jeho výber?
  MUDr. Martina Merčiaková, MBA
  LibreView – komplexná spätná väzba o úspešnosti terapie
  MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP
  Sympózium podporené spoločnosťou Abbott Laboratories
 • 16:50 – 18:00
  ,,Pán doktor, mne treba len recept...“
  Predsedajúci: MUDr. Radovan Plášil
  Prednášajúci:
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
  MUDr. Margaréta Smatanová
  Doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.
  Sympózium podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim
 • 18:00 – 18:40
  Posun paradigmy agonistov GLP1 receptorov
  Predsedajúci: MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  MUDr. Marek Macko
  Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk
 • 18:40 – 19:00
  Záver, diskusia
 • 20:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia

  Predsedajúci odbornej sekcie:
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
 • 09:00 – 09:15
  Úvod, otvorenie odborného programu
 • 09:15 – 9:30
  Manažment starostlivosti pacienta o diabetickú nohu
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
  Prednáška podporená spoločnosťou EGIS
 • 09:30 – 09:45
  Gliptíny a ich miesto v manažmente pacienta s DM 2. typu
  MUDr. Oľga Bobelová
  Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
 • 09:45 – 10:00
  Spoľahlivá kontrola glykémie – stále dôležitá stratégia liečby DM 2. typu
  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
  MUDr. Marek Macko
  Prednáška podporená spoločnosťou Servier
 • 10:00 – 10:25
  MiniMed 780G tipy a triky, ako systém prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta
  MUDr. Martina Merčiaková, MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou Medtronic
 • 10:25 – 10:40
  Nové možnosti zníženia hlavného rizikového faktora z pohľadu účinnosti, bezpečnosti a indikačných obmedzení
  MUDr. Marek Macko
  Skúsenosti s inovatívnou terapiou v ambulancii diabetológa
  MUDr. Oľga Bobelová
  Prednášky podporené spoločnosťou Novartis
 • 10:40 – 11:00
  Prestávka
 • 11:00 – 11:10
  Finerenón v klinickej praxi
  MUDr. Eva Žákovičová, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou Bayer
 • 11:10 – 12:00
  Problematika zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným lekárom
  MUDr. Daniel Kolény
  Úvod do medicínskej štatistiky a medicíny dôkazov
  MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP
  Prínos nových revíznych pravidiel a bodovania v praxi
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
 • 12:00 – 12:30
  „IN MEMORIAL“
  MUDr. Jozef Duda – diabetológ, športovec, utajený hudobník a milovník života
  MUDr. Daša Skripová, PhD.
  MUDr. Juraj Vozár, CSc. – nezabudnuteľná osobnosť slovenskej diabetológie
  MUDr. Vladimír Uličiansky
 • 12:30 – 13:00
  Diskusia, záver podujatia
 • 13:00
  Obed

Registrácia na seminár

Pracovisko
Trvalý pobyt
Ubytovanie
Registrácia je možná do 1.10.2023.

 • Boehringer
 • Egis
 • Zentiva
 • novartis
 • abbot
 • servier
 • medtronic
 • Novonordisk
 • Bayer
 • Biog
 • Cerave
 • Lorex
 • BCH

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 13.10.2023 – 4 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 14.10.2023 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
Pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.diakonferencia.sk.
Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš.

Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia.

Ubytovanie bude prednostne v dvojlôžkových izbách a obsadzované budú dvomi osobami.

Doprava: individuálna
Parkovanie: možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.

Hotel Grand Jasná

 • Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina
  Slovenská Republika
 • +421 44 523 19 11
 • info@grandjasna.sk
Prejsť na web