MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si termín 14. a 15. apríl 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

Srdečne Vás na seminár pozývam.

Budú prezentované odborné informácie a praktické skúsenosti s antidiabetickou liečbou a liečbou antidiabetikami v iných indikáciách.

Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe.

V piatok 14. apríla 2023 sa uskutoční výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období a bude predstavené nové zloženie výboru sekcie.

Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa stretnutie s Vami

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Grand Hotel BELLEVUE****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B ( 1. poschodie ), 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami
 • Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia
 • 16:00 – 16:10
  Privítanie účastníkov, úvod
  MUDr. Marek Macko
  predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS
 • 16:10 – 16:30
  Nové indikačné kritériá: lepšia dostupnosť agonistov GLP-1 receptorov pre Vašich pacientov
  MUDr. Oľga Bobelová
  Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk
 • 16:30 – 17:30
  Sympózium podporené spoločnosťou NOVO NORDISK

  Praktické skúsenosti od intenzifikácie, cez optimalizáciu až po simplifikáciu inzulínovej liečby DM2T
  Predsedajúci:
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MHA, MPH

  Moja skúsenosť s intenzifikáciou liečby pacientov po bazálnom inzulíne
  MUDr. Zuzana Polcová

  Optimalizácia liečby mojich pacientov na bifázickom inzulíne
  MUDr. Lívia Tomášová

  Moja skúsenosť so simplifikáciou liečby pacientov po IIT
  Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

 • 17:30 – 17:50
  Prestávka
 • 17:50 – 18:15
  Čo s pacientom, u ktorého nie sú vhodné SGLT2 inhibítory
  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou SANDOZ
 • 18:15 – 18:30
  Čo znamená skorá intervencia do liečby DM2?
  MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP
  Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim

  Ukončenie prvej časti
 • 18:30 – 19:30
  Členská schôdza SPD
 • 20:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia
 • 09:00 – 09:25
  Bazálny inzulínový analóg 2. generácie, glargín 300 U/ml, preverený v podmienkach reálnej klinickej praxe
  MUDr. Dalibor Šošovec

  Zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu 2. typu fixnou kombináciou inzulínu glargín a GLP-1 antagonistu, lixisenatidu
  MUDr. Piotr Waszczuk
  Prednášky podporené spoločnosťou SWIXX
 • 09:25 – 09:50
  Postavenie a význam kyseliny bempedeoovej v klinickej praxi
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
 • 09:50 – 10:15
  Kontrola glykémie – kľúčový faktor pri manažmente T2DM
  MUDr. Barbora Zoboková
  Prednáška podporená spoločnosťou Servier
 • 10:15 – 10:30
  FGM bez potreby kalibrácie
  MUDr. Linda Buková, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
 • 10:30 – 10:45
  Prestávka
 • 10:45 – 11:00
  Blok nezávislých prednášok

  Každý recept je iný – alebo umenie ako titrovať
  Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
 • 11:00 – 11:15
  Deriváty sulfonylurey a ich použitie v liečbe diabetu
  MUDr. Eva Žákovičová, PhD.
 • 11:15 – 11:30
  Praktické možnosti prevencie diabetickej nohy
  MUDr. Viktor Hundža
 • 11:30 – 12:00
  Vykazovanie zdravotných výkonov
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA,
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
 • 12:00 – 12:30
  Diskusia, záver podujatia
 • 13:00
  Obed

Registrácia na seminár

Kapacita seminára bola naplnená. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na hodonova@edupp.sk, budete zaradený do zoznamu a v prípade uvoľnenia kapacít Vás budeme kontaktovať.
 • Novonordisk
 • Boehringer
 • swixx
 • Abbott
 • servier
 • sandoz
 • Zentiva
 • Viatris_Logo
 • BCH
 • cerave
 • egis
 • heaton
 • compek
 • krka
 • belupo

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 14. 4. 2023 – 4 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 15. 4. 2023 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
Pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.diakonferencia.sk.
Grand Hotel BELLEVUE, Horný Smokovec 21,
062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Grand Hotel BELLEVUE, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia.


Dvojlôžková izba s raňajkami ....................................195 €
Jednolôžková izba s raňajkami .................................135 €
Doprava: individuálna
Parkovanie: možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť do 1. 3. 2023.

BELLEVUE**** Grand Hotel, Vysoké Tatry

 • Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
  Slovenská Republika
 • +421 52 4762 111
 • hotelbellevue@hotelbellevue.sk
Prejsť na web