MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si termín 24. a 25. marec 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

Srdečne Vás na seminár pozývam.

Budú prezentované odborné informácie a praktické skúsenosti s antidiabetickou liečbou a liečbou antidiabetikami v iných indikáciách.

Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe.

V piatok 24.marca 2023 sa uskutoční výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období a bude predstavené nové zloženie výboru sekcie.

Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa stretnutie s Vami

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Grand Hotel BELLEVUE****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B ( 1. poschodie ), 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami
 • Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia účastníkov
 • 16:00 – 18:30
  Odborný program podujatia
 • 18:30 – 19:30
  Členská schôdza SPD
 • 20:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 13:00
  Odborný program podujatia
 • 13:00 – 14:00
  Obed, ukončenie podujatia

Registrácia na seminár

Pracovisko
Trvalý pobyt
Ubytovanie

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 24. 3. 2023 – 4 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 25. 3. 2023 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
Pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.diakonferencia.sk.
Grand Hotel BELLEVUE, Horný Smokovec 21,
062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Grand Hotel BELLEVUE, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia.


Dvojlôžková izba s raňajkami ....................................195 €
Jednolôžková izba s raňajkami .................................135 €
Doprava: individuálna
Parkovanie: možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť do 1. 3. 2023.

BELLEVUE**** Grand Hotel, Vysoké Tatry

 • Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
  Slovenská Republika
 • +421 52 4762 111
 • hotelbellevue@hotelbellevue.sk
Prejsť na web