Kongres Hotel Chopok, Liptovský Mikuláš

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava V, tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia
  Sympózium spoločnosti Boehringer
 • 16:00 – 17:20
  S empagliflozínom je šanca na lepší a dlhší život
  Chairman:
  MUDr. Ingrid Bugáňová
  Prednášajúci:
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA,
  MUDr. Marek Macko,
  Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 • 17:20 – 17:25
  Prestávka
 • 17:25 – 17:40
  Diabetologická ambulancia z pohľadu zdravotnej poisťovne
  MUDr. Beáta Havelková, MPH, MBA
 • 17:40 – 18:00
  Diabetologická ambulancia od začiatku
  MUDr. Viliam Vaník
  Diabetologická ambulancia dnes
  MUDr. Eva Žákovičová
 • 18:00 – 18:25
  Inklisiran jednoducho do praxe – prvé skúsenosti na Slovensku
  MUDr. Marek Macko,
  MUDr. Peter Kalist, MPH
  Prednáška podporená spoločnosťou Novartis
 • 18:25 – 18:30
  Ukončenie prvej časti
 • 18:30 – 19:30
  Členská schôdza SDS
 • 20:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia
 • 09:00 – 09:25
  Použitie “time in range“ na porovnanie inzulínov Gla-300 a iDeg-100 u pacientov s diabetom 1. typu: výsledky štúdie InRange a vlastné skúsenosti
  MUDr. Martina Merčiaková, MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou SWIXX
 • 09:25 – 09:50
  Duálna hypolipidemická liečba u diabetikov – od morfológie ku klinickému významu
  Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou SANDOZ
 • 09:50 – 10:10
  Význam gliklazidu MR v manažmente diabetikov 2. typu
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA
  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou Servier
 • 10:10 – 10:30
  Výsledky štúdie DIAEXPLORER
  MUDr. Marek Macko
 • 10:30 – 10:40
  Prestávka
 • 10:40 – 11:00
  Kardiorenálny syndróm – súčasť liečby diabetu
  MUDr. Marek Macko
  Prednáška podporená spoločnosťou Astra Zeneca
 • 11:00 – 11:15
  Guardian 4 CGM
  MUDr. Miriam Avramovová
  Prednáška podporená spoločnosťou Medtronic
 • 11:15 – 11:30
  Manažment hyperurikémie z pohľadu diabetológa
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
  Prednáška podporená spoločnosťou EGIS
 • 11:30 – 11:45
  Emolienčná terapia v starostlivosti o diabetickú pokožku
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA
  Prednáška podporená spoločnosťou Loreal ČR s. r. o.
 • 11:45 – 12:00
  FreeStyle Libre v klinickej praxi
  Doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou Abbott
 • 12:00 – 12:30
  Srdcové zlyhávanie u diabetika – prečo po ňom pátrať a ako na to
  Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
 • 12:30 – 13:00
  Záver podujatia
 • 13:00
  Obed
Realizácia tohto podujatia bola podporená edukačným grantom spoločnosti ROCHE

Registrácia na seminár

Pracovisko
Trvalý pobyt
Ubytovanie
 • Boehringer

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 14. 10. 2022 – 4 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 15. 10. 2022 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
Pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.diakonferencia.sk.
Kongres Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20
031 01 Liptovský Mikuláš
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Kongres Hoteli Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš a je hradené organizátorom podujatia.
Doprava: individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť do 21. 9. 2022.

Kongres Hotel Chopok****

 • Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Slovenská Republika
 • + 421 911 611 386
 • + 421 917 394 510
 • recepcia@hotelchopok.sk
Prejsť na web