MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu
 • Pridané benefity liečby antidiabetikami
 • Technológie v diabetologickej praxi

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia

  Predsedajúci odbornej sekcie:
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
 • 16:00 – 16:15
  Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
 • 16:15 – 16:35
  Nie je čas strácať čas
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Dáša Skrípová, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca
 • 16:35 – 17:00
  Zmena manažmentu pacientov s CKD a DM2
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou Bayer, spol. s r.o.
 • 17:00 – 18:00
  Aktuálny štandard včasnej a intenzívnej liečby GLP-1 analógmi u pacientov s DM2
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
  MUDr. Oľga Bobelová
  MUDr. Daša Skripová, PhD.
  Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk
 • 18:00 – 18:15
  LibreView – prínos zdieľania dát
  MUDr. Oľga Bobelová
  Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
 • 18:15 – 18:40
  Keď liečba diabetika nie je iba o diabete
  MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o.
 • 18:40 – 19:40
  Členská schôdza SPD
 • 20:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 8:30 – 09:00
  Registrácia, úvod, otvorenie odborného programu

  Predsedajúci odbornej sekcie:
  MUDr. Marek Macko
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
 • 09:00 – 09:15
  Prečo je potrebné u diabetika myslieť aj na poruchy dýchania počas spánku
  Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
 • 09:15 – 09:30
  Využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti súvisiacich s pádmi/zlomeninami u ľudí s diabetom 2. typu liečených inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s inými strednodobo alebo dlhodobo pôsobiacimi bazálnymi inzulínmi (štúdia FRAGILE)
  MUDr. Martina Merčiaková, MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou Swixx BioPharma
 • 09:30 – 09:45
  Ako som účinne a bezpečne znížila hlavný rizikový faktor u diabetologických pacientov
  MUDr. Dáša Skripová, PhD.

  Aká je dlhodobá účinnosť a bezpečnosť lieku Inclisiran?
  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
  Prednášky podporené spoločnosťou Novartis
 • 09:45 – 10:00
  Originálna liečba gliklazidom MR je naďalej súčasťou manažmentu DM2. typu: kedy, ako a prečo?
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
  Prednáška podporená spoločnosťou Servier
 • 10:00 – 10:15
  Skorá intervencia pre lepšiu budúcnosť
  MUDr. Daša Skripová, PhD.
  Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim
 • 10:15 – 10:30
  Postavenie a význam kyseliny bempedeovej v klinickej praxi
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
 • 10:30 – 10:45
  Gliflozíny v terapii diabetu 2. typu
  MUDr. Martina Merčiaková, MBA
  Prednáška podporená spoločnosťou Berlin Chemie
 • 10:45 – 11:00
  Prestávka
 • 11:00 – 11:30
  Koexistencia SGLT2 a GLP1 v liečbe pacienta s diabetes mellitus 2. typu
  MUDr. Waszczuk Piotr

  Diabetes mellitus a liečba kortikoidmi
  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
 • 11:30 – 12:15
  Praktický manažment diabetologickej ambulancie. Klinický audit
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
 • 12:15 – 12:45
  „In Memoriam“
  MUDr. Jaroslav Fábry – stále v našich mysliach!
  MUDr. Marek Macko

  Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. – Monogénové formy diabetu
  RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc
 • 12:45 – 13:00
  Záver podujatia
 • 13:00
  Obed

Registrácia na seminár

Online registrácia je uzatvorená, z dôvodu naplnenia plnej kapacity podujatia. Registrácia na 8. seminár praktických diabetológov je možná už iba prostredníctvom mailového kontaktu korcekova@edupp.sk. Ďakujeme
 • Novonordisk
 • lilly
 • abbot
 • Egis
 • viatris
 • servier
 • heaton
 • Zentiva
 • novartis
 • astrazeneca
 • biog
 • lorex
 • Boehringer
 • swixx
 • BCH
 • GL-Pharma
 • Bayer

Informácie pre účastníkov

Posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti je 1.4.2024. Po tomto termíne nebude možné sa prihlásiť. Registrovať sa môžete len online na stránke www.diakonferencia.sk. Registrácia na mieste konania nebude možná.
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha je hotel situovaný v Tatranskej Lomnici na úpätí Lomnického štítu len 15 km od diaľnice D1 a 17 km od mesta Poprad disponujúcim letiskom, vlakovou aj autobusovou stanicou. Od hlavného mesta, Bratislavy je vzdialený 340 km. Od letiska v Košiciach je vzdialený 140 km a od letiska v Krakove, 142 km.

Do centra Tatranskej Lomnice sa môžete dostať vlakovou alebo autobusovou dopravou zo stanice Poprad- Tatry. Z centra Tatranskej Lomnice, kde sa nachádza autobusová a železničná stanica, je to približne 15 minút pešo, za čo vám bude odmenou výhľad na celú dolinu a diskrétnosť tohto miesta.

DOPRAVA: Individuálna
PARKOVANIE: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela
KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 90 miest
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.
Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete výber ubytovania. V prípade zmenu výberu ubytovania sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 1.4.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.

Ubytovanie bude prednostne v dvojlôžkových izbách a obsadzované budú dvomi osobami.

CHECK‑IN: od 15.00 hod.
CHECK‑OUT: do 11.00 hod.
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Záväzná registrácia ostáva naďalej bezplatná. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete Vašu účasť na 8. seminári praktických diabetológov Slovenska.
V prípade nemožnosti Vašej účasti sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 1.4.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.
Odborný garant:
MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk
Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 12. 4. 2024 – 3 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 13. 4. 2024 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
EDUprofiPHARM, s.r.o.
Šancová 11/B
811 05 Bratislava I
Tel.: 02/ 38 115 312
Mail: edupp@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

 • Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica
 • 052/446 79 41
 • info@ghpraha.sk
Prejsť na web