Logo

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fábry, Hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Organizačný výbor:
MUDr. Jaroslav Fábry
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH,
MUDr. Marek Macko

Organizátor podujatia: EDUprofiPHARM, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava V, tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

Odborný program 2. seminára praktických diabetológov Slovenska zahŕňa 2 bloky odborných prednášok a kazuistík diabetológov z reálnej klinickej praxe počas dvoch dní seminára. Diskusiu k jednotlivým blokom povedú chairman podujatia MUDr. Jaroslav Fábry a predsedajúci MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH a MUDr. Marek Macko.

Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa výnimočného podujatia obsahom, formou a neopakovateľnou atmosférou v srdci Slovenska.

Program

 • 16:00 – 16:10

  Otvorenie, predstavenie prednášajúcich a hostí

  Úvod: chairman podujatia MUDr. Jaroslav Fábry Predsedajúci: MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH
  MUDr. Marek Macko
 • 16:10 – 16:15

  Príhovor čestného hosťa

  MUDr. Beata Havelková, MPH
  – podpredseda predstavenstva VšZP
 • 16:15 – 16:30

  Diabetológia z pohľadu VšZP ako priorita úhradovej politiky – status quo a najbližšia budúcnosť

  Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc
  – metodik a analytik VšZP
 • 16:30 – 17:30

  Liečba DM2T v každodennej praxi na základe odporúčaní

  Predsedajúci: MUDr. Jaroslav Fábry (Bratislava)

  Semaglutid: nový štandard pre individualizovanú starostlivosť o pacienta s DM2

  MUDr. Marek Macko (Prešov),
  MUDr. Dalibor Šošovec (Rožňava)

  Intenzifikácia liečby pomocou iDegLira

  MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH, (Bratislava)
  MUDr. Viktor Hundža (Poprad)

  Možnosti ovplyvnenia PPG rýchlejším inzulínom aspartát

  MUDr. Jaroslav Fábry (Bratislava)
  MUDr. Eva Žákovičová, PhD. (Bratislava)
  Panelová diskusia: MUDr. Jaroslav Fábry a prednášajúci Sympózium spoločnosti Novonordisk
 • 17:30 – 18:30

  3 aktuálne otázky zo súčasnej diabetológie

  Predsedajúci:
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH, (Bratislava)

  Potvrdil dulaglutid ambície zo štúdií v reálnej klinickej praxi?

  MUDr. Margaréta Smatanová (Šurany)

  Ovplyvňuje spôsob podania glukagónu úspešnosť liečby?

  MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA (Trnava)

  Prečo by sme sa mali zaoberať parametrom TIR u pacientov s DM?

  MUDr. Martina Merčiaková, MBA (Sabinov)
  Panelová diskusia:
  MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH a prednášajúci Sympózium spoločnosti Eli Lilly
 • 18:30 – 19:30

  Inzulíny, ktoré idú s dobou

  Predsedajúci: MUDr. Marek Macko (Prešov)

  Inovácie v prospech pacienta

  MUDr. Marek Macko (Prešov)

  Benefity 2. generácie bazálnych inzulínov

  MUDr. Klára Jakubíková (Banská Bystrica)

  Fixná kombinácia – krása jednoduchosti, výhoda účinnosti

  MUDr. Dalibor Šošovec (Rožňava)
  Panelová diskusia: MUDr. Marek Macko a prednášajúci Sympózium spoločnosti SANOFI
 • 19:30 – 20:00

  Diskusia, záver

 • 20:00

  Večera

 • 09:30 – 9:55

  CGM v rámci IIT

  MUDr. Oľga Bobelová (Košice)
  Sympózium spoločnosti Medtronic
 • 09:55 – 10:20

  Kanagliflozín – rozšírenie možností liečby u pacientov s DM2

  MUDr. Marek Macko (Prešov)
  Sympózium spoločnosti Mundipharma
 • 10:20 – 10:45

  Môžu generiká "predbehnúť" originály?

  MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH, (Bratislava)
  Sympózium spoločnosti Merck
  Diskusia vedená predsedajúcimi k jednotlivým prednáškam
 • 10:45 – 11:00

  Prestávka

 • 11:00 – 11:25

  Monitorovanie ketolátok v klinickej praxi

  MUDr. Barbora Zoboková (Malacky)
  Sympózium spoločnosti Abbott
 • 11:25 – 11:50

  Diabetický pacient z pohľadu angiológa

  MUDr. Eva Bojdová (Nitra)
  Sympózium spoločnosti Alfasigma
 • 11:50 – 12:15

  PLAZON v liečbe defektu u diabetika

  MUDr. Jaroslav Fábry (Bratislava)
  Sympózium spoločnosti Central European Acquisitions, s. r. o.
  Diskusia vedená predsedajúcimi k jednotlivým prednáškam
 • 12:15 – 13:00

  Diskusia, záver podujatia

 • 13:00

  Obed

Registrácia

Kontaktné údaje

Titul
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Email
Dátum narodenia / DIČ
Reg. číslo v SLK
Pracovisko
Oddelenie
Ulica + číslo pracoviska
Mesto
PSČ

Výber služieb

Ubytovanie 9. – 10. októbra 2020
Poznámka k ubytovaniu
Stravovanie
Poznámka ku strave

Hlavní partneri

Novonordisk
Lilly
sanofi

Partneri

Abbott
BCH
alfasigma
AImport.sk
VSZP
Lorex
Medtronic
MERCK
Mundi Pharma
Roche
Worwag
Zentiva

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 9. 10. 2020 – 4 kredity Autor prednášky – 5 kreditov
Sobota 10. 10. 2020 – 3 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
Pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.diakonferencia.sk. Účasť na podujatí je možno stornovať do 21.9.2020 zaslaním tejto informácie na mailovú adresu: seminar@edupp.sk
RESIDENCE HOTEL & CLUB, Donovaly 198, Donovaly
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v hoteli RESIDENCE HOTEL & CLUB, Donovaly 198, Donovaly
Dvojlôžková izba s raňajkami
Jednolôžková izba s raňajkami
Vstup do wellness je vyňatý z ceny za ubytovanie.
Doprava: individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť do 21. 9. 2020

Miesto konania

Residence Hotel ****

Donovaly 198, 976 39 Donovaly

Slovenská Republika

GPS súradnice: V +19° 13´ 42″ S +48° 52´ 38″

Tel.: +421 484 199 777

Mobil: +421 917 432 511

E-mail: reception@residencehotel.eu

Kontaktujte nás

Organizátor

EDUprofiPHARM, s. r. o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava V
02/ 38 115 312
seminar@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk