MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

diagnostika, edukácia, farmakoterapia a monitorovanie výsledkov liečby, ale aj využívanie nových technológií sa stalo bežnou súčasťou našej práce. Inovácie v liečbe diabetu prinášajú liečebné benefity pre pacientov, na druhej strane potrebujme mať o nich adekvátne odborné informácie aj výsledky a skúsenosti z ambulantnej praxe. Pritom je dôležité aj manažovanie našich ambulancií a ohodnotenie našej práce. To sú dôvody, prečo Sekcia praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti pripravuje semináre pre praktických diabetológov.

V mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás s radosťou dovoľujem pozvať už na 9. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. a 19. októbra 2024 v Novom Smokovci, Hotel Atrium.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme novinky a praktické skúsenosti s farmakoterapiou a využívaním technológií pri liečbe diabetu aj o liečbe diabetických komplikácií. Nezávislé prednášky budú o používaní vybraných skupín antidiabetík, manažmentu diabetologickej ambulancie, vykazovaní výkonov pre poisťovne.

Seminár organizačne zabezpečuje agentúra Eduprofipharm s odbornou podporou Sekcie praktických diabetológov.

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na Vašu účasť na seminári .

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Atrium Hotel, Nový Smokovec ,Vysoké Tatry

Atrium Hotel, Nový Smokovec ,Vysoké Tatry

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Možnosti ovplyvnenia rizikových faktorov u diabetikov
 • Inovácie liečby diabetu a jeho komplikácií

Rámcový program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia účastníkov
 • 16:00 – 20:00
  Odborný program podujatia
 • 20:00 – 22:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:00
  Odborný program podujatia
 • 10:00 – 13:30
  Prvá pomoc a používanie AED
  (Osvojenie si vedomostí a zručností základnýchpostupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch)
  Rescue Servis s. r. o., Zdravotná záchranná služba
 • 13:30
  Záver podujatia, obed

Registrácia na seminár

Záväzná registrácia je spustená do 30.9.2024, prípadne do naplnenia plnej kapacity podujatia. Prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete Vašu účasť na 9. seminári praktických diabetológov Slovenska.
V prípade nemožnosti Vašej účasti sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 15.10.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.
Pracovisko
Trvalý pobyt
Ubytovanie
Vaša registrácia je platná po obdržaní potvrdzovacieho mailu.

Informácie pre účastníkov

Posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti je 30.9.2024. Po tomto termíne nebude možné sa prihlásiť. Registrovať sa môžete len online na stránke www.diakonferencia.sk. Registrácia na mieste konania nebude možná.
Atrium Hotel
Nový Smokovec 42
062 01 Vysoké Tatry


Atrium Hotel

Dostupnosť z diaľnice do 15 min. 50 m od hotela sa nachádza zastávka Tatranských elektrických železníc.

DOPRAVA: Individuálna
PARKOVANIE: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela
KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: K dispozícii je parkovisko s kapacitou 100 miest.
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hotel Atrium, Nový Smokovec.
Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete výber ubytovania. V prípade zmenu výberu ubytovania sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 30.9.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.

Ubytovanie bude prednostne v dvojlôžkových izbách a obsadzované budú dvomi osobami.

CHECK‑IN: od 14.00 hod.
CHECK‑OUT: do 10.00 hod.
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Záväzná registrácia ostáva naďalej bezplatná. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete Vašu účasť na 9. seminári praktických diabetológov Slovenska. V prípade nemožnosti Vašej účasti sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 30.9.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.
Odborný garant:
MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk
Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 18. 10. 2024 – 4 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 19. 10. 2024 – 8 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
EDUprofiPHARM, s.r.o.
Šancová 11/B
811 05 Bratislava I
Tel.: 02/ 38 115 312
Mail: edupp@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk

Atrium Hotel

 • Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
 • +421 903 990 105
 • recepcia@atriumhotel.sk
Prejsť na web