MUDr. Marek Macko

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizačné informácie

Určené pre: diabetológov

Odborný garant: MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

 • Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu
 • Pridané benefity liečby antidiabetikami
 • Technológie v diabetologickej praxi

Odborný program

 • Čas
  Popis
 • 15:30 – 16:00
  Registrácia účastníkov
 • 16:00 – 18:30
  Odborný program podujatia
 • 18:30 – 19:30
  Členská schôdza SPD
 • 20:00 – 22:00
  Večera
 • Čas
  Popis
 • 08:30 – 09:00
  Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 13:00
  Odborný program podujatia
 • 13:00 – 14:00
  Obed, ukončenie podujatia

Registrácia na seminár

Záväzná registrácia je spustená do 1.4.2024, prípadne do naplnenia plnej kapacity podujatia. Prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete Vašu účasť na 8. seminári praktických diabetológov Slovenska.
V prípade nemožnosti Vašej účasti sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 1.4.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.
Pracovisko
Trvalý pobyt
Ubytovanie
 • Novonordisk
 • lilly
 • abbot
 • Bayer
 • Egis
 • viatris
 • servier
 • heaton
 • Zentiva
 • novartis
 • astrazeneca
 • biog
 • lorex
 • Boehringer
 • swixx
 • BCH
 • GL-Pharma

Informácie pre účastníkov

Posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti je 1.4.2024. Po tomto termíne nebude možné sa prihlásiť. Registrovať sa môžete len online na stránke www.diakonferencia.sk. Registrácia na mieste konania nebude možná.
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha je hotel situovaný v Tatranskej Lomnici na úpätí Lomnického štítu len 15 km od diaľnice D1 a 17 km od mesta Poprad disponujúcim letiskom, vlakovou aj autobusovou stanicou. Od hlavného mesta, Bratislavy je vzdialený 340 km. Od letiska v Košiciach je vzdialený 140 km a od letiska v Krakove, 142 km.

Do centra Tatranskej Lomnice sa môžete dostať vlakovou alebo autobusovou dopravou zo stanice Poprad- Tatry. Z centra Tatranskej Lomnice, kde sa nachádza autobusová a železničná stanica, je to približne 15 minút pešo, za čo vám bude odmenou výhľad na celú dolinu a diskrétnosť tohto miesta.

DOPRAVA: Individuálna
PARKOVANIE: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela
KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 90 miest
Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.
Ubytovanie je zabezpečené a hradené organizátorom podujatia. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete výber ubytovania. V prípade zmenu výberu ubytovania sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 1.4.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.

Ubytovanie bude prednostne v dvojlôžkových izbách a obsadzované budú dvomi osobami.

CHECK‑IN: od 15.00 hod.
CHECK‑OUT: do 11.00 hod.
Strava je zabezpečená a hradená organizátorom podujatia.
Záväzná registrácia ostáva naďalej bezplatná. Preto prosíme našich milých účastníkov, aby brali na vedomie, že svojou registráciou záväzne potvrdzujete Vašu účasť na 8. seminári praktických diabetológov Slovenska.
V prípade nemožnosti Vašej účasti sa zaväzujete túto zmenu nahlásiť na mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk do 1.4.2024. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu účasť.
Odborný garant:
MUDr. Marek Macko, predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS

Organizačný výbor:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH., MHA
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Klára Jakubíková
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:
Sekcia praktických diabetológov SDS

Organizačno-technické zabezpečenie:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Šancová 11/B, 811 05 Bratislava I
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk
Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 12. 4. 2024 – 3 kredity Autor prednášky – 10 kreditov
Sobota 13. 4. 2024 – 4 kredity Spoluautor prednášky – 5 kreditov
EDUprofiPHARM, s.r.o.
Šancová 11/B
811 05 Bratislava I
Tel.: 02/ 38 115 312
Mail: edupp@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

 • Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica
 • 052/446 79 41
 • info@ghpraha.sk
Prejsť na web